Promisiunea sinalagmatică de vânzare-cumpărare este un contract în care ambele părţi, denumite promitent-vânzător şi promitent-cumpărător, se obligă să încheie în viitor, la preţul stabilit, contractul de vânzare-cumpărare, având ca obiect bunul ce face obiectul înţelegerii; reprezintă o obligația de “a face “.

Pentru garantarea încheierii viitoare a contractului de vânzare-cumpărare se poate da promitentului vânzător un avans constând în o sumă de bani. In caz de neexecutare a promisiunii, din cauza promitentului – vânzător se va returna suma, iar dacă neexecutarea se datorează culpei promitentului-cumpărător se va pierde avansul dat.

De asemenea,dacă promitentul refuză să încheie contractul promis, instanţa,la cererea părţii care şi-a îndeplinit propriile obligaţii, poate să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de contract, atunci când natura contractului o permite, iar cerinţele legii pentru validitatea acestuia sunt îndeplinite.

Acte necesare incheierii promisiunii bilaterale de vanzare-cumparare:

  • acte de identitate părti;   
  • acte de proprietate – contract de vânzare-cumparare, proces verbal de predare-primire, hotărâre judecătorească, titlu de proprietate, certificat de moştenitor ;
  • extras de cate funciara pentru informare
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Ne puteti ajuta distribuind pe :