Alegerea de către viitorii soţi a unui regim matrimonial se face la încheierea căsătoriei.
Fiecare dintre cele trei regimuri matrimoniale cunoscute de legea română presupune asumarea unui set de reguli cu privire la dobândirea, administrarea şi dispoziţia asupra veniturilor, bunurilor dobândite de soţi, precum şi cu privire la  regimul datoriilor asumate de soţi.

În plus soţii pot stipula prin convenţie matrimonială reguli referitoare la divort, prestaţia compensatorie în caz de divorţ, despăgubiri sau obligaţia de întreţinere.
Convenţia matrimonială se încheie obligatoriu in forma autentificată, înainte de încheierea căsătoriei şi va fi depusă în faţa ofiţerului de stare civilă la data celebrării acesteia.
Regimul matrimonial, o dată ales, poate fi schimbat dacă a trecut cel puţin un an de la încheierea căsătoriei. Acestea se face prin lichidarea regimului anterior şi încheierea unei noi convenţii matrimoniale. Regimul matrimonial se poate modifica prin:

  • Convenție matrimonială încheiată prin act autentic notarial;
  • Hotărâre judecătorească.

Pentru a fi opozabile terților, convențiile matrimoniale se înscriu  de către notar în Registrul național notarial al regimurilor matrimoniale.

 

Regimurile matrimoniale se adaptează în funcţie de situaţia patrimonială, ocupaţia, veniturile, previziunile profesionale ale soţilor.

Cele trei regimuri matrimoniale sunt: regimul comunităţii legale, regimul comunităţii convenţionale şi regimul separaţiei de bunuri.

Regimul separaţiei de bunuri poate fi încheiat simplu sau în varianta participării la achiziţii. Regimul matrimonial al separației de bunuri se poate adopta doar prin încheierea unei convenții matrimoniale în formă autentică notarială. Astfel, fiecare dintre soți este propietar exclusiv în privința bunurilor dobândite înainte de încheierea căsătoriei, precum și a celor pe care le dobândește în nume propriu după această dată. Dovada bunurilor mobile proprii ale fiecărui soț se face în momentul încheierii convenției matrimoniale în formă autentică notarială, notarul public fiind cel care întocmește un inventar al bunurilor mobile proprii ale fiecărui soț, indiferent de modul lor de dobândire. Inventarul se anexează la convenția matrimonială.

Bunurilor dobândite de soți în timpul regimului separației de bunuri pot fi:

  • Bunurile dobândiite de fiecare dintre soți în timpul separației în nume propriu sunt bunurile sale proprii;
  • Bunurile dobândite împreună de soți sunt proprietate comună pe cote părți.

Ce categorie de bunuri nu poate fi inclusă în comunitate de bunuri ale soților?

Nu pot fi incluse în comunitatea de bunuri:

  • Bunurile de uz personal ale unuia dintre soți;
  • Bunurile destinate exercitării profesiei unuia dintre soți.

 

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Ne puteti ajuta distribuind pe :