Angajatorii beneficiază de subvenții majorate dacă angajează pe perioadă nedeterminată anumite categorii de persoane. Recent, au intrat în vigoare și anumite modificări la procedura de obținere a acestor stimulente financiare, potrivit unei hotărâri recent publicate. Printre altele, angajatorii au posibilitatea să depună și electronic toate documentele necesare.

Subvențiile pe care angajatorii le primesc pentru că încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, absolvenți și anumite categorii de șomeri au fost majorate incepand 03.12.2016. Concret, angajatorii pot primi lunar, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, câte 900 de lei, timp de un an (respectiv 18 luni pentru absolvenții cu handicap).

Totuși, pentru ca noile prevederi să fie aplicabile, era nevoie și de actualizarea normelor Legii nr. 76/2002. Astfel, marți au fost modificate normele de punere în aplicare a legislației în materia șomajului și stimulării ocupării forței de muncă, prin Hotărârea Guvernului nr. 885/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 979 din 6 decembrie 2016.

Potrivit noilor norme, angajatorii care încadrează în muncă absolvenți ai instituțiilor de învățământ trebuie să încheie cu agențiile teritoriale de ocupare a forței de muncă o convenție în acest sens, în termenul de decădere de 12 luni de la data absolvirii studiilor de către respectiva persoană, însoțită de extrasul în copie certificată după pontaj şi după statul de plată. Pentru încheierea acestei convenții, angajatorul trebuie să depună la agenție următoarele documente:

  • un tabel nominal cu absolvenții încadrați în muncă;
  • copii ale actului de indentitate al absolventului, actului în baza căruia au fost încadrați în muncă, actului de absolvire;
  • o declaraţie pe propria răspundere a absolventului că la data absolvirii studiilor nu avea raporturi de muncă sau de serviciu;
  • o declaraţie pe propria răspundere a angajatorului, din care să rezulte că posturile pe care au fost încadraţi absolvenţi în condițiile legii nu sunt posturi de muncă reînființate după șase luni de la desființarea acestora;
  • o declarație pe propria răspundere a angajatorului, din care să rezulte că absolvenții încadrați în muncă nu efectuează rezidențiatul.                                    Sursa: AvocatNet.ro
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Ne puteti ajuta distribuind pe :