O noua procedură de completare și depunere a declarației privind obligațiile de mediu a intrat în vigoare săptămâna aceasta, odată cu publicarea unui act normativ în Monitorul Oficial. Cum în ultima vreme au fost introduse noi contribuții pe care le datorează operatorii economici, iar modalitatea de îndeplinire a obligațiilor de declarare și plată a cunoscut, la rândul ei, modificări, Ministerul Mediului (MM) a dorit să coreleze noutățile apărute în legislație, așa încât să asigure contribuabililor posibilitatea respectării termenelor de declarare a noilor obligații întâlnite acum.

O nouă procedură de depunere a declarației la Fondul de mediu este inclusă în Ordinul MM nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu“ și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia, act normativ publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 288 din 24 aprilie 2017 și care a intrat în vigoare la momentul apariției.

Practic, schimbările erau necesare ca urmare a modificărilor legislative care reglementează noi categorii de venituri la bugetul Fondului pentru mediu, introduse în iulie anul trecut prin intermediul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2016.

Mai precis, au fost introduse noi contribuții la Fondul pentru mediu datorate de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională echipamente electrice şi electronice (EEE), precum și de operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de EEE, respectiv a deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili.

Astfel, au fost introduse și noi termene de plată pentru aceste obligații fiscale, care nu se regăseau în procedura aplicabilă înainte de apariția Ordinului MM nr. 591/2016. Concret, modelul declarației privind obligațiile la Fondul de mediu, alături de instrucțiunile de completare, erau incluse anterior în Ordinul ministrului mediului și gospodării apelor nr. 549/2006, document abrogat însă la începutul acestei săptămâni.

În plus, noile dispoziții vor să ofere contribuabililor/ plătitorilor posibilitatea respectării termenelor de declarare a noilor obligații intrate în vigoare, cu atât mai mult cu cât a fost reglementat un mod de calcul unitar şi documentat pentru contribuţiile, taxele, penalitățile și celelalte sume datorate către Fondul de mediu.

Sursa: AvocatNet.ro

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Ne puteti ajuta distribuind pe :