Promisiunea sinalagmatică de vânzare-cumpărare este un contract în care ambele părţi, denumite promitent-vânzător şi promitent-cumpărător, se obligă să încheie în viitor, la preţul stabilit, contractul de vânzare-cumpărare, având ca obiect bunul ce face obiectul înţelegerii; reprezintă o obligația de “a face “. Pentru garantarea încheierii viitoare a contractului de vânzare-cumpărare se poate da promitentului vânzător…

Ne puteti ajuta distribuind pe :