Ce reprezinta contractul de donatie cu clauza de uzufruct viager? Contractul de donație este contractul prin care o parte, numită donator, transmite cu titlu gratuit dreptul de proprietate asupra unui bun către o altă persoană numită donatar, care îl acceptă.   „Clauza de uzufruct viager” înseamnă că pe perioada vieții donatorului, acesta…

Ne puteti ajuta distribuind pe :