Alegerea de către viitorii soţi a unui regim matrimonial se face la încheierea căsătoriei. Fiecare dintre cele trei regimuri matrimoniale cunoscute de legea română presupune asumarea unui set de reguli cu privire la dobândirea, administrarea şi dispoziţia asupra veniturilor, bunurilor dobândite de soţi, precum şi cu privire la  regimul datoriilor asumate de soţi. În plus…

Ne puteti ajuta distribuind pe :