Ce reprezinta contractul de comodat pentru un autoturism? Împrumutul de folosință este contractul cu titlu gratuit prin care o parte, numită comodant, remite un bun mobil celeilalte părți, numite comodatar, pentru a se folosi de acest bun, cu obligația de a-l restitui după un anumit timp conform art. 2146 din noul Cod Civil….

Ne puteti ajuta distribuind pe :