Prin cesiune de contract se înţelege o cesiune globală a poziţiei contractuale pe care o parte o are în contract, în manieră independentă de cesiunea individuală a conţinutului contractului – drepturi şi obligaţii. Intr-o altă definiţie se pune accentul pe substituirea uneia din părţile contractului iniţial mai degrabă decât pe cesiunea drepturilor şi obligaţiilor rezultate…

Ne puteti ajuta distribuind pe :