Conform articolului 1.103 din Noul Cod civil, dreptul de opţiune succesorală se exercită în termen de un an, în principiu, de la data decesului. Timp de un an, moştenitorii pot declara că acceptă sau renunţă la moştenire. Deci termenul de un an este pentru acceptarea moştenirii, nu pentru dezbaterea succesiunii. Dezbaterea succesiunii este imprescriptibilă, deci…

Ne puteti ajuta distribuind pe :