Prin contractul de întreţinere o parte se obligă să efectueze în folosul celeilalte părţi sau al unui anumit terţ prestaţiile necesare întreţinerii şi îngrijirii pentru o anumită durată. Potrivit art. 2255 din noul Cod Civil referitor la forma contractului de intretinere, acesta se incheie in forma autentica, la notariat, sub sanctiunea nulitatii absolute. De asemenea,…

Ne puteti ajuta distribuind pe :