In cazul unei mosteniri, in general, pentru bunurile situate in Romania, competenta apartine notarului roman de la ultimul domiciliu al defunctului. Incepand cu anul 2015, pentru solutionarea mostenirilor cu elemente de extraneitate in statele membre ale Uniunii Europene va circula un document uniform denumit Certificat european de mostenitor. Acest certificat de mostenitor va fi emis…

  Actul de lichidare a patrimoniului defunctului se încheie obligatoriu de către mostenitori daca decesul defunctului a avut loc dupa data intrarii in vigoare a noului Cod Civil, respectiv, dupa data de 01 octombrie 2011.   Actul de lichidare va fi semnat de toţi moştenitorii legali şi/sau testamentari, prezenţi personal sau prin reprezentant cu procură specială autentică dată…

  In cazul in care defunctul a decedat dupa luna noiembrie 2011, in cadrul procedurii succesorale este necesara depozitia a doi martori.   Acestia se vor prezenta la notarul competent sa dezbata succesiunea, iar dupa depunea juramantului prevazut de codul de procedura civila  (Jur sa spun adevarul si ca nu voi ascunde nimic din ceea…

Certificatul de moștenitor = atestă calitatea de moștenitor și prevede cota parte ce îi va reveni din masa succesoral (este act de proprietate) Certificat de calitate de moștenitor = atestă doar calitatea de moștenitor Certificat de legatar= atestă calitatea de moștenitor și prevede cota parte ce îi va reveni din masa succesoral având la bază…

  Noțiune: După decesul unei persoane, succesorii în drepturi vor împărți bunurile pe care defunctul le deținea în proprietate. Competența: notar public (natură nelitigioasă – succesorii se înțeleg), instanța de judecată ( natură litigioasă) Dovada decesului defunctului: certificat de deces (chiar și în situația în care se dă hotărâre judecătorească declarativă de moarte – se…

Ne puteti ajuta distribuind pe :