Contractul de donație este contractul prin care o parte, numită donator, transmite cu titlu gratuit dreptul de proprietate asupra unui bun către o altă persoană numită donatar, care îl acceptă. „Clauza de uzufruct viager” înseamnă că pe perioada vieții donatorului, acesta va păstra posesia bunului, transmițându-se doar nuda proprietate către donatar, urmând ca la decesul…

Ne puteti ajuta distribuind pe :