Contractul de vânzare-cumpărare este contractul prin care vanzatorul transmite sau, dupa caz, se obliga sa transmita cumparatorului proprietatea unui bun in schimbul unui pret pe care cumparatorul se obliga sa-l plateasca.
Acte necesare incheierii contractului de vânzare-cumpărare la notar public:
– acte de identitate parti;
– actul de proprietate al imobilului vandut (după caz: contract vanzare-cumparare, contract de donatie, proces-verbal de predare-primire, act vanzare-cumparare autentificat, sentinta/decizie civila definitiva si irevocabila, titlu de proprietate, certificat de mostenitor etc.);
– certificat fiscal pe numele proprietarului, eliberat de Administraţia Financiară competentă, din care să rezulte că proprietarul este la zi cu plăţile către Stat. Administraţia Financiară competentă este cea la care se plăteşte impozitul anual pentru imobil. Certificatul fiscal este valabil până la sfârşitul lunii în curs.;
– documentaţia cadastrală a bunului imobil (fişa bunului imobil şi planul de amplasament, respectiv planul releveu), întocmită de un expert cadastral autorizat;
– extrasul de carte funciară – obţinut prin intermediul biroului notarial – valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;
– certificatul de performanță energetică, eliberat de un auditor energetic atestat;
– în cazul apartamentelor, adeverinţa eliberată de asociaţia de proprietari sau locatari care sa arate că proprietarul este la zi cu datoriile faţă de aceasta (întreţinere, cheltuieli, reparaţii, cheltuieli comune etc.).
Cine plătește cheltuielile necesare încheierii contractului de vânzare-cumpărare la notar public?

Cheltuielile necesare încheierii contractului de vânzare-cumpărare, respectiv onorariul achitat la notar public, ramane in sarcina cumparatorului, urmând ca impozitul datorat statului să fie achitat de către vânzător. Totodată cumpărătorul va trebui să achite taxa de cadastru în vederea intabulării imobilului achiziționat pe numele său.

Contractul de vânzare este contractul prin care vânzătorul transmite sau, după caz, se obligă să transmită cumpărătorului proprietatea unui bun în schimbul unui preț pe care cumpărătorul se obligă sa-l plătească. Insa exista posibilitate si încheierii, la notar public, unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate, în următoarele condiții:

Atunci cand, intr-o vanzare cu plata pretului in rate, obligatia de plata este garantata cu rezerva dreptului de proprietate, cumparatorul dobandeste dreptul de proprietate la data achitarii ultimei rate din pret; riscul bunului este insa transferat cumparatorului de la momentul predarii acestuia.

In lipsa unei intelegeri contrare, neplata unei singure rate, care nu este mai mare de o optime din pret, nu da dreptul la rezolutiunea contractului, iar cumparatorul pastreaza beneficiul termenului pentru ratele succesive.

Cand a obtinut rezolutiunea contractului pentru neplata pretului, vanzatorul este tinut sa restituie toate sumele primite, dar este indreptatit sa retina, pe langa alte daune-interese, o compensatie echitabila pentru folosirea bunului de catre cumparator.

Atunci cand s-a convenit ca sumele incasate cu titlu de rate sa ramana, in tot sau in parte, dobandite de vanzator, instanta va putea totusi reduce aceste sume, aplicandu-se in mod corespunzator dispozitiile referitoare la reducerea de catre instanta cuantumului clauzei penale.

Totodata, partile pot incheia la notar public, o promisiunea sinalagmatică de vânzare-cumpărare este un contract în care ambele părţi, denumite promitent-vânzător şi promitent-cumpărător, se obligă să încheie în viitor, la preţul stabilit, contractul de vânzare-cumpărare, având ca obiect bunul ce face obiectul înţelegerii; reprezintă o obligația de “a face “.

Pentru garantarea încheierii viitoare a contractului de vânzare-cumpărare la notar public se poate da promitentului vânzător un avans constând în o sumă de bani. In caz de neexecutare a promisiunii, din cauza promitentului – vânzător se va returna suma, iar dacă neexecutarea se datorează culpei promitentului-cumpărător se va pierde avansul dat.

De asemenea,dacă promitentul refuză să încheie contractul promis la notar public, instanţa, la cererea părţii care şi-a îndeplinit propriile obligaţii, poate să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de contract, atunci când natura contractului o permite, iar cerinţele legii pentru validitatea acestuia sunt îndeplinite.

Acte necesare incheierii promisiunii bilaterale de vanzare-cumparare:

  • acte de identitate părti;
  • acte de proprietate – contract de vânzare-cumparare, proces verbal de predare-primire, hotărâre judecătorească, titlu de proprietate, certificat de moştenitor ;
  • extras de cate funciara pentru informare

 

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Ne puteti ajuta distribuind pe :