Prin contractul de întreţinere o parte se obligă să efectueze în folosul celeilalte părţi sau al unui anumit terţ prestaţiile necesare întreţinerii şi îngrijirii pentru o anumită durată. Potrivit art. 2255 din noul Cod Civil referitor la forma contractului de intretinere, acesta se incheie in forma autentica, la notariat, sub sanctiunea nulitatii absolute. De asemenea,…

Renta viageră este contractul prin care o persoană numită credirentier înstrăinează un „capital de orice natură” altei persoane numită debirentier, în schimbul unor prestaţii periodice în „bani sau alte bunuri fungibile” plătite până la moartea credirentierului. Renta viageră poate fi şi cu titlu gratuit (constituită prin donatie sau legat cuprins în testament). în acest caz, renta…

Prin contractul de întreţinere o parte se obligă să efectueze în folosul celeilalte părţi sau al unui anumit terţ prestaţiile necesare întreţinerii şi îngrijirii pentru o anumită durată. Dacă prin contract nu s-a prevăzut durata întreţinerii ori s-a prevăzut numai caracterul viager al acesteia, atunci întreţinerea se datorează pentru toată durata vieţii creditorului întreţinerii.  …

  Contractul de vânzare este contractul prin care vânzătorul transmite sau, după caz, se obligă să transmită cumpărătorului proprietatea unui bun în schimbul unui preț pe car cumpărătorul se obligă sa-l plătească. Insa exista posibilitate si încheierea unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate, în următoarele condiții: Atunci cand, intr-o vanzare cu plata pretului…

Ne puteti ajuta distribuind pe :